VIKedu - Izobrazba

Osposobljavanja, obrazovanja i seminari iz područja kvalitete, sigurnosti i poslovanja.

NOVO! U ponudi su 4 nova programa:

1. Seminar "Nova norma za osposobljenost laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2017 - Tranzicija"

2. Seminar  "Zavarivanje u proizvodnji modernih metalnih konstrukcija" (Letak)

3. Seminar "Priprema za akreditaciju za ispitivanja i prethodna istraživanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025" (Letak)

4. Seminar "Interni auditor ISU prema HRN EN 9001:2015 i HRN EN 17025:2007 i TKP" (Letak)


Neki od programa:

SUSTAVI UPRAVLJANJA:

1. Seminar za interne auditore sustava ISO 9001
2. Seminar za interne auditore prema zahtjevima ISO/IEC 17025
3. Seminar za interne auditore sustava ISO 14001
4. Seminar HACCP – Osnove i koraci primjene

STRUČNI I TEHNIČKI SEMINARI:
5. Seminar „Dokazivanje sukladnosti građevnih proizvoda i tvornička kontrola proizvodnje (TKP)“

6. Seminar "Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija, ocjenjivanje sukladnosti i označavanje CE oznakom" (Letak)
 


Otvoreni („IN - HOUSE“) seminari i predavanja

- seminari i predavanja namijenjeni su dinamičnim tvrtkama koje imaju potrebu  za učinkovitim, ciljanim i kvalitetnim obrazovanjem.
Seminari se održavaju u prostorima naručitelja, prilagođeni grupi prema potrebama naručitelja.
Sadržaj, predavači, dinamika, teme i razina složenosti prenesenog znanja posebno se izrađuje za svakog naručitelja. Takvi seminari „skrojeni po mjeri“ djelotvorno postižu zadani cilj izobrazbe.

Ukoliko imate potrebe za specifičnim obrazovanjem ili vas pojedine teme zanimaju, obratite nam se s povjerenjem, a mi ćemo za vas izraditi seminar.

Za termine slobodno pošaljite upit, a više o svakom seminaru možete vidjeti u letcima: