VIKlab - Ispitivanje

VIKlab ispitivanje građevnih proizvoda

VIKlab  je akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 :2007, te kontinuirano  širi područje akreditacije.

Trenutno je to: ispitivanje odabranih fizikalno-mehaničkih svojstava svježeg betona, očvrslog betona i betona u konstrukcijama, taljevine plastomera i plastomernih cijevi.

 

 

 

PODRUČJE AKREDITACIJE:

Ispitivanje svježeg betona:

1. Uzorkovanje prema normi HRN EN 12350-1:2009

Ispitivanje očvrslog betona:

2. Određivanje tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 12390-3:2009
3. Određivanje dubine prodora vode pod tlakom HRN EN 12390-8:2009

Ispitivanje betona u konstrukcijama:

4. Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 12504-1:2009

Plastomerne cijevi i plastični cijevni sustavi:

5. Određivanje otpornosti prema unutarnjem tlaku, HRN EN ISO 1167-1:2006 i HRN EN ISO 1167-2:2006

6. Plastične sastavnice - Određivanje dimenzija, HRN EN ISO 3126:2005, točke: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

Taljevina plastomera:

7. Određivanje masenog protoka (MFR), HRN EN ISO 1133-1:2012

Niskonaponske električne instalacije

8. Vizualni pregled,  HRN HD 60364-6:2007, tč. 61.2.3 i HRN HD 60364-6:2016, tč. 6.4.2.3

9. Neprekidnost vodiča, HRN HD 60364-6:2007, tč. 61.3.2 i HRN HD 60364-6:2016, tč. 6.4.3.2

10. Izolacijski otpor, HRN HD 60364-6:2007, tč. 61.3.3 i HRN HD 60364-6:2016, tč. 6.4.3.3

11. Ispitivanje izolacijskog otpora koje potvrđuje učinkovitost s SELV, PELV ili električnim
odjeljivanjem, HRN HD 60364-6:2007, tč. 61.3.4 i HRN HD 60364-6:2016, tč. 6.4.3.4

12. Ispitivanje izolacijskog otpora koje potvrđuje učinkovitost izolacijskog otpora poda i
zida/impendancija, HRN HD 60364-6:2007, tč. 61.3.5 i HRN HD 60364-6:2016, tč. 6.4.3.5

13. Provjera faznog vodiča, HRN HD 60364-6:2007, tč. 61.3.8 i HRN HD 60364-6:2016, tč. 6.4.3.8

14. Ispitivanje koje potvrđuje učinkovitost automatskog isklopa opskrbe, HRN HD 60364-6:2007, tč. 61.3.6 i HRN HD 60364-6:2016, tč. 6.4.3.6

15. Ispitivanje koje potvrđuje učinkovitost dodatne zaštite, HRN HD 60364-6:2007, tč. 61.3.7 i HRN HD 60364-6:2016, tč. 6.4.3.7

16. Ispitivanje redoslijeda faza, HRN HD 60364-6:2007, tč. 61.3.9 i HRN HD 60364-6:2016, tč. 6.4.3.9

17. Funkcionalna ispitivanja, HRN HD 60364-6:2007, tč. 61.3.10 i HRN HD 60364-6:2016, tč. 6.4.3.10

18. Pad napona, HRN HD 60364-6:2007, tč. 61.3.11 i HRN HD 60364-6:2016, tč. 6.4.3.11

Sustav zaštite od djelovanja munje na građevine

19. Vizualni pregled, HRN EN 62305-3:2008+HRN EN 62305- 3:2008/A11:2009, tč. E.7.2.3 i HRN EN 62305-3:2013, tč. E.7.2.3

20. Mjerenje neprekidnosti sustava zaštite od munje, HRN EN 62305-3:2008+HRN EN 62305- 3:2008/A11:2009, tč. E.7.2.4 i HRN EN 62305-3:2013, tč. E.7.2.4

21. Mjerenje otpora uzemljenja sustava uzemljivača, HRN EN 62305-3:2008+HRN EN 62305- 3:2008/A11:2009, tč. E.7.2.4 i HRN EN 62305-3:2013, tč. E.7.2.4

 

----

VIKlab održava niz metoda - normiranih, ali i one koje sam razvija. Možemo Vam ponuditi široku lepezu ispitivanja.