Certifikacija sustava upravljanja

VIKcert-C2 nudi certifikaciju sustava upravljanja prema međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001 i HACCP.

ISO 9001


Međunarodna norma ISO 9001:2015 predstavlja konsenzus o dobroj praksi upravljanja. Cilj je organizacijama dati smjernice za trajno unapređivanje poslovanja. Uvođenjem, dokumentiranjem i održavanjem sustava kvalitete korisnicima se pokazuje da organizacija poštuje preuzete obveze i da je u mogućnosti zadovoljiti njihove potrebe za kvalitetom proizvoda/usluga.

 

 

PREDNOSTI CERTIFIKACIJE PREMA ISO 9001:2015


• međunarodno priznata norma,
• vanjska nezavisna prosudba,
• stalno praćenje,
• smanjena potreba za dupliciranjem prosudbi,
• marketinške mogućnosti,
• povećanje morala zaposlenika nakon prolaska na nezavisnoj prosudbi.

 

ZAŠTO UVODITI ISO 9001:2015


Unutarnje koristi:
• unapređuje učinkovitost uprave,
• lakše je uključivanje novih zaposlenika,
• unapređuje planiranje,
• smanjuje fluktuaciju radne snage,
• ujednačava radne procese u svim dijelovima organizacije,
• smanjuje neočekivane situacije i greške,
• bolji su rezultati poslovanja.


Vanjske koristi:
• povećan ugled kod korisnika i partnera,
• povećano zadovoljstvo korisnika,
• povjerenje korisnika u organizaciju koja posluje sukladno s normama kvalitete,
• promocija kroz registre certificiranih organizacija
 

 

ISO 14001


Riječ je o dobrovoljnoj međunarodnoj normi koja određuje kako treba razviti učinkoviti sustav upravljanja okolišem. Sustav upravljanja okolišem, uz ostalo, organizacijama omogućava bolje upravljanje problemima okoliša, zakonodavstva, udovoljavanja zahtjevima potrošača te poboljšanja imidža organizacije.

Sustav upravljanja okolišem koji je definiran međunarodnom normom ISO 14001:2015 temelji se na nastojanju uprave da:
• poštuje propise
• omogući trajna poboljšanja
• spriječi zagađivanje okoliša.

Certifikacija prema ISO 14001:2015 daje zainteresiranim subjektima jasan dokaz o pouzdanosti primijenjenog sustava.

 

 

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point (Analiza rizika i kritične kontrolne točke)

HACCP je sustav upravljanja sprečavanjem rizika kakvi smanjuju sigurnost hrane i pića, a primjenjuje se na sve proizvodne postupke. HACCP je i sustavna metoda za analiziranje postupaka pripremanja hrane i pića u cilju utvrđivanja rizika od mogućih kemijskih, fizikalnih i bioloških zagađenja te za utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka koje su nužne za sprečavanje plasiranja nesigurnih (zagađenih)
proizvoda na tržište.

 

Primjena sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda omogućava:
• dojavu tržištu da su proizvodi proizvedeni na siguran način i u higijenskim uvjetima.
• davanje obavijesti da su poduzete sve razumne mjere opreza i da se jamči higijenska proizvodnja hrane
• zahtjev korisnika za certifikaciju i procjenu dobavljača, ako posluju u državi sa strogim propisima o sigurnosti prehrambenih proizvoda
• smanjenje broja provjera od strane korisnika, a time i uštedi na troškovima i vremenu
• smanjenje količine odbačene robe i reklamacija
• smanjenje troškova zahvaljujući boljim odnosima sa službama za sigurnost prehrambenih proizvoda.
• povećanje učinkovitosti.