Certifikacija proizvoda

Certifikacija građevnih proizvoda

Informacije o valjanosti Certifikata kojeg je dodijelio VIK-HR d.o.o. VIKcert dostupne su na upit Certifikacijskom odjelu, na mail: vik@vik.hr  ili telefonom: +385 1 2313 060

Informations about validity of Certificates issued by VIK-HR d.o.o. VIKcert are available upon request to Certification department via mail: vik@vik.hr  or phone: +385 1 2313 060

 

 

POPIS POVUČENIH I SUSPENDIRANIH CERTIFIKATA:(SUSPENDED OR WITHDRAWN CERTIFICATES DIRECTORY):  Popis


 

Prva akreditacija za certifikaciju građevnih proizvoda, prema tada važećoj normi HRN EN 45011:1998,  od strane Hrvatske akreditacijske postigunta je 2009. godine, a iste je godine VIK-HR d.o.o. i ovlašten od MZOPUG za poslove ocjene sukladnosti.

VIK-HR d.o.o., VIKcert - C1 trajno se prilagođava zahtjevima tržišta i propisa.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, VIK-HR d.o.o. postaje i Prijavljeno tijelo (Notified body) br. 2486 pri Europskoj komisiji u usklađenom području te održava status pri MGIPU - Odobreno tijelo br. 10/09 za neusklađeno područje ocjene i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda. 2015. godine, akreditira se prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013. te stalno proširuje opseg svojih usluga.


OPSEG USLUGA


USKLAĐENO PODRUČJE

Usklađeno područje građevnih proizvoda na razini Europske unije uređeno je UREDBOM (EU) br. 305/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2011. godine koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ. Građevni proizvodi se označavaju „CE“ oznakom, a isprave o stalnosti svojstava vrijede u svim članicama Europske unije:

 1. Agregati za beton - sustav 2+, EN 12620:2002+A1:2008 (HRN EN 12620:2008)
 2. Predgotovljeni  betonski proizvodi:- sustav 2+                                                      - Nosači  za  stropne sustave sastavljene  od  nosača  i  ispuna - Nosači EN 15037-1:2008 ( EN 15037-1:2008), tzv. "FERT-GRDICE"     

  - Ploče sa šupljinama  EN 1168:2005+A3:2011(HRN EN 1168:2012)
  - Rebrasti stropni elementi EN 13224:2011 (HRN EN 13224:2011)
  - Linijski konstrukcijski elementi  EN 13225:2013 (HRN EN 13225:2013)
  - Podne pločice za podne sustave EN 13747:2005+A2:2010 (HRN EN 13747:2010)
  - Elementi za temelje EN 14991:2007   (HRN EN 14991:2008)
  - Elementi za zidove EN 14992:2007+A1:2012 (  HRN EN 14992:2012)

 3. Konstrukcijski metalni proizvodi i pomoćni dijelovi - sustav 2+                            – ČELIČNE I ALUMINIJSKE  KONSTRUKCIJE PREMA  EN 1090-1:2009+A1:2011 (HRN EN 1090-1:2012)
 4. Pričvršćena protupožarna oprema - sustav 1+                                                        - POŽARNI HIDRANTI                                                                                               -  Podzemni protupožarni hidranti EN 14339:2005 (HRN EN 14339: 2007)                                                                                                                                                  -  Nadzemni protupožarni hidranti EN 14384:2005 (HRN EN 14384:2007)

NEUSKLAĐENO PODRUČJE

Neusklađeno područje građevnih proizvoda je ono u kojem se na građevne proizvode primjenjuju nacionalna pravila (sukladno Zakonu o građevnim proizvodima, "Narodne novine", broj 76/13., 30/14., 130/17 i 32/19) i u kojem se građevni proizvodi ne označavaju „CE“ oznakom. 

 1. Beton, HRN EN 206:2016 (EN 206:2016) - sustav 2+
 2. Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom - sustav 1+
 • Polietilen (PE) HRN EN 12201-1:2011(EN 12201-1:2011),
 • Polietilen (PE) - Cijevi HRN EN 12201-2:2013 (EN 12201-2:2013),
 • Polietilen (PE) - Spojnice HRN EN 12201-3:2012 (EN 12201-3:2011 +A1:2012),
 • Polietilen (PE) - Ventili HRN EN 12201-4:2012 (EN 12201-4:2012) - sustav 1+ . 
 • Neomekšani poli (vinil-klorid) (PVC-U) HRN EN ISO 1452-1:2010 (ISO 1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009)
 • Neomekšani poli (vinil-klorid) (PVC-U)- Cijevi HRN EN ISO 1452-2:2010 (ISO 1452-2:2009; EN ISO 1452-2:2009)
 • Neomekšani poli (vinil-klorid) (PVC-U) - Spojnice HRN EN ISO 1452-3:2011 (ISO 1452-3:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010) (ISO 1452-3:2009, corrected version 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010)
 • Neomekšani poli (vinil-klorid) (PVC-U) - Ventili HRN EN ISO 1452-4:2010 (ISO 1452-4:2009; EN ISO 1452-4:2009)
 • Neomekšani poli (vinil-klorid) (PVC-U)- Prikladnost sustava za uporabu HRN EN ISO 1452-5:2011 (ISO 1452-5:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-5:2010) (ISO 1452-5:2009, corrected version 2010-03-01; EN ISO 1452-5:2010
 • Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama - Cijevi  HRN EN ISO 21003-2:2008+A1:2011 (ISO 21003-2:2008+Amd 1:2011; EN ISO 21003-2:2008+A1:2011)
 • Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama - SpojniceHRN EN ISO 21003-3:2008 (ISO 21003-3:2008; EN ISO 21003-3:2008)
 1. Čelik za armiranje betona - zavrljivi čelik za armiranje, HRN EN 10080:2012 (EN 10080:2005); sustav 1+
  • ​​​HRN 1130-1:2008 - čelik razreda A
  • HRN 1130-2:2008 - čelik razreda B
  • HRN 1130-3:2008 - čelik razreda C
  • HRN 1130-4:2008 - zavarene mreže
  • HRN 1130-5:2008 - rešetkasti nosači
 2. Čelik za prednapinjanje betona, nkHRN EN 10138-1 (FprEN 10138-1), sustav 1+
  • ​​nHRN EN 10138-2 - žica 
  • nHRN EN 10138-3 - uže 
  • nHRN EN 10138-4 - šipka 
 3. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom, sustav 1+
 • Polipropilen (PP) HRN EN ISO 15874-1:2013 (ISO 15874-1:2013; EN ISO 15874-1:2013) 
 • Polipropilen (PP) - Cijevi HRN EN ISO 15874-2:2013 (ISO 15874-2:2013; EN ISO 15874-2:2013)
 • Polipropilen (PP) - Spojnice HRN EN ISO 15874-3:2013 (ISO 15874-3:2013; EN ISO 15874-3:2013)
 • Polipropilen (PP) - Prikladnost sustava za uporabu HRN EN ISO 15874-5:2013 (ISO 15874-5:2013, EN ISO 15874-5:2013)
 • Umreženi polietilen (PE-X) - Cijevi HRN EN ISO 15875-2:2004/A1:2007 (ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15875-2:2003/A1:2007)
 • Umreženi polietilen (PE-X) - Spojnice HRN EN ISO 15875-3:2004 (ISO 15875-3:2003; EN ISO 15875-3:2003)
 • Polibuten (PB) - Cijevi HRN EN ISO 15876-2:2017 (ISO 15876-2:2017; EN ISO 15876-2:2017)
 • Polibuten (PB) - Spojnice HRN EN ISO 15876-3:2017 (ISO 15876-3:2017; EN ISO 15876-3:2017)
 • Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) - Cijevi HRN EN ISO 15877-2:2009+A1:2011 (ISO 15877-2:2009+Amd 1:2009; EN ISO 15877-2:2009+A1:2010)
 • Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) - Spojnice HRN EN ISO 15877-3:2009+ A1:2011 (ISO 15877-3:2009+Amd 1:2010; EN ISO 15877-3:2009+A1:2010)
 1. Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu opskrbu vodom, sustav 1+
 • Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP) HRN EN 1796:2013 (EN 1796:2013)
 1.  Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu, sustav 1+
 • Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu HRN EN 545:2010 (EN 545:2010)
 • Duktilne željezne širokotolerantne spojnice i prirubnički priključci za upotrebu kod cijevi iz različitih materijala: duktilno željeze, sivi lijev, čelik, PVC-U PE, cement ojačan vlaknima HRN EN 14525:2008 (EN 14525:2004)
 1. Industrijski zaporni uređaji - Ugradbene garniture za spajanje djelomično zakretnog pogonskog člana zapornog uređaja,sustav 1+                            
 • HRN EN 15081:2008 (EN 15081:2007)
 1. Ventili za opskrbu vodom, sustav 1+
 • HRN EN 1074-1:2002 (EN 1074-1:2000)
 • Ventili za odvajanje HRN EN 1074-2:2002+A1:2008 (EN 1074-2:2000+A1:2004)
 • Nepovratni ventili HRN EN 1074-3:2002 (EN 1074-3:2000)
 • Odzračni ventili HRN EN 1074-4:2002 (EN 1074-4:2000)
 • Regulacijski ventili HRN EN 1074-5:2002 (EN 1074-5:2001)
 • Hidranti HRN EN 1074-6:2008 (EN 1074-6:2008
 1. Sanitarne armature, sustav 1+
 • Mehaničke miješalice (PN 10) HRN EN 817:2009 (EN 817:2008)
 • Pojedinačne i kombinirane  slavine za vodoopskrbne sustave tip 1 i tip 2 HRN EN 200:2008 (EN 200:2008)
 • Termostatske miješalice (PN 10) HRN EN 1111:2017 (EN 1111:2017)
 1. Cijevi za plin (za uporabe za koje se primjenjuju propisi o reakciji na požar), sustav 1
 • Polietilen (PE) - Cijevi HRN EN 1555-2:2010 (EN 1555-2:2010)
 • Polietilen (PE) - Spojnice HRN EN 1555-3:2013 (EN 1555-3:2010+A1:2012)
 • Polietilen (PE) - Ventili HRN EN 1555-4:2011 (EN 1555-4:2011)
 1. Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine, sustav 1
 • izrađeni od lijevanog željeza HRN EN 124-2:2015 (EN 124-2:2015)
 • izrađeni od čelika i aluminijske legure HRN EN 124-3:2015 (EN 124-3:2015)
 • izrađeni od čelikom armiranog betona HRN EN 124-4:2015 (EN 124-4:2015)
 • izrađeni od kompozitnih materijala HRN EN 124-5:2015 (EN 124-5:2015)
 • izrađeni od polipropilena (PP), polietilena (PE) i neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U) HRN EN 124-6:2015 (EN 124-6:2015)

 

Cjelokupan postupak certifikacije u je sastavljen iz slijedećih koraka:

 • prijava, dostava dokumentacije (2+, 1+,1),
 • ocjenjivanje svojstava proizvoda na temelju ispitivanja, proračuna ili tabličnih vrijednosti (1+,1),
 • početni pregled proizvodnje i kontrole tvorničke proizvodnje (2+, 1+,1) ,
 • izdavanje certifikata o stalnosti svojstava (1+,1) ili certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje (2+),
 • održavanje certifikata, koji uključuje i sankcije, ukoliko se u utvrde nesukladnosti i ispitivanje uzoraka iz proizvodnje te kontinuirani nadzor, vrednovanje i ocjena kontorle tvorničke proizvodnje (2+, 1+,1),
 • uzimanje slučajnih uzoraka (1+).

Potencijalni naručitelji mogu zatražiti i dobiti sve potrebne informacije u svezi s postupkom certifikacije telefonom, faxom, elektronskom poštom i/ili informativnim razgovorom (Kontakt).