Anketni listić o zadovoljstvu naručitelja

VIK-HR d.o.o. smatra zadovoljstvo naručitelja svojih usluga osnovom za postizanje poslovnog uspjeha.

VIK-HR d.o.o. smatra zadovoljstvo naručitelja svojih usluga osnovom za postizanje poslovnog uspjeha.

Poštovani partneri!

Vaše nam je mišljenje neobično važno. Povratnu informaciju o Vašem zadovoljstvu našim uslugama koristimo za analizu i identifikaciju razine kvalitete pojedinih elemenata u poslovanju, što predstavlja temelj za trajno poboljšavanje.


Niže se nalaze obrasci anketnih listića: PDF format za printanje koji se ispunjava rukom i zaokruživanjem, a .doc elektronski klikom miša na osjenčano polje.


Molimo Vas da jedan od oblika anketnog listića popunite i vratite mailom, poštom ili faxom.