O nama

Tvrtka je osnovana 1992. godine u Zagrebu i od tada uspješno posluje. VIK-HR ima preko 200 ugovornih partnera u zemlji i u inozemstvu, s kojima surađuje niz godina.

Istovremeno, broj novih partnera svaki dan raste. VIH-HR d.o.o. posluje preko svojih specijaliziranih poslovnih jedinica na lokaciji u Zagrebu i Samoboru. Djelatnosti ispitivanja, certifikacije, nadzora i sigurnosti osnovne su sastavnice poslovanja tvrtke, objedinjene u integrirani sustav upravljana kvalitetom.

POLITIKA KVALITETE

VIK-HR d.o.o. je tvrtka koja se bavi uslugama iz područja kvalitete i sigurnosti, s osnovnim ciljem održavanja kvalitete koja će u cijelosti ispuniti zahtjeve naručitelja usluga. Usmjerenost na postizanje i održavanje zadovoljstva naručitelja, a tim i zadovoljstva djelatnika tvrtke VIK-HR d.o.o. kao i članova uprave, omogućit će stabilno poslovanje i ispunjenje postavljenih ciljeva. Postizanje zadovoljstva naših kupaca, kao i ostalih uključenih strana: vlasnika, djelatnika, korisnika i njihovih potrošača te zajednice u kojoj djelujemo - nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom, koji je uspostavljen i održavan prema zahtjevima normi HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN 45011. Odlučni smo postići i održavati tehničku i poslovnu izvrsnost, radi postizanja postavljenih zadataka, te razviti i trajno održavati društvenu odgovornost. Učinkovitost VIK-HR d.o.o. oslanja se na predanost svojih djelatnika i uprave te nepristranost, objektivnost i profesionalnost u obavljanju posla, bez obzira na komercijalne, financijske i druge pritiske.

Svi djelatnici društava VIK HR d.o.o., počevši od uprave na dalje, obvezuju se:

- zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupca te razvijati partnerske odnose

- zadovoljavati zakone, propise, norme i priznata tehnička pravila

- postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima

- sudjelovati u neprestanom poboljšavanju djelotvornosti sustava upravljanja

- trajno se obrazovati i usavršavati, radi osiguravanja i poboljšavanja stručnosti i znanja za obavljanje povjerenih im poslova.

Ostvarenje ovih ciljeva omogućava uspjeh na domaćem i globalnom tržištu.