Održan 2. seminar Priprema za akreditaciju

Održan je 2. seminar "Priprema za akreditaciju za ispitivanja i prethodna istraživanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025". Seminar je izazvao velik interes i odaziv zbog aktualne tematike.
Održan 2. seminar Priprema za akreditaciju

14. veljače 2017. godine održan je 2. seminar "Priprema za akreditaciju za ispitivanja i prethodna istraživanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025".
Seminar je izazvao velik interes i odaziv zbog aktualne tematike, a struktura seminara opće odobravanje sudionika.

Atmosfera i rad na seminaru bili su dinamični te su rezultirali pitanjima i dogovorom za daljnje korake u svrhu što kvalitetnije i lakše prilagodbe zakonskim zahtjevima i uvjetima na tržištu.

Ovdje su navedena pitanja koja će se uputiti nadležnim tijelima. Pozivamo vas ukoliko imate još koje, da nam pošaljete mailom, kako bismo dopunili listu s pitanjima:

  1. Čl. 44. ZPDPUG navedeno je da se osposobljenost za poslove ispitivanja dokazuje potvrdom o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za određenu metodu ispitivanja.

S obzirom da je prema toč. 3., čl. 41. ZPDPUG navedeno da prethodna istraživanja uključuju i ispitivanja :

  • da li je i za poslove prethodnih istraživanja potrebna akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za određenu metodu ispitivanja,

  • da li osoba koja obavlja poslove prethodnih istraživanja mora svoje kompentencije dokazati u postupku akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za određenu metodu ispitivanja

  • da li i osoba koja obavlja poslove ispitivanja mora ispunjavati zahtjeve iz čl. 45. ZPDPUG

  1. Da li prema toč. 3, čl. 43. ZPDPUG, zbog nepristranosti, u istom postupku ispitivanja i prethodnih istraživanja (tj. ocjene rezultata tih ispitivanja) moraju biti imenovane dvije osobe: jedna za posao ispitivanja, a druga za posao prethodnih istraživanja ili oba posla može obavljati jedna osoba ako ima za obavljanje tih poslova zadovoljene uvjete ovim zakonom

  1. Da li se kod obavljanja poslova ispitivanja kod održavanja građevine primjenjuju trenutno važeći pravilnici ili pravilnici koji su vrijedili prilikom projektiranja građevine. Ako prema ovom posljednjem po kojim normama se u tom slučaju vrše ispitivanja; po normama koje propisuje trenutno važeći pravilnik ili po normama (mislimo na izdanje norme) koje su propisivali pravilnici koji su vrijedili prilikom projektiranja. Da li u tom slučaju treba biti akreditiran i za normu izdanja koja su navedena u tim pravilnicima koji više nisu na snazi?

  1. Ukoliko se ispitivanja kod održavanja građevine primjenjuju trenutno važeći pravilnici, kako postupiti ako izvedeni dijelovi građevine ne odgovaraju zahtjevima novih pravilnika i izdanja normi, a njihovo bi usklađenje zahtijevalo velike troškove ili čak ishođenje nove građevne dozvole?

Dijelić atmosfere sa seminara: