Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

VIK-HR d.o.o. proširio je svoje usluge i na ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara. za što je i ovlašten od Ministarstva unutarnjih poslova.
Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

18.12.2019. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, donijelo je Rješenja (klasa: UP/I-214-02/19-02/615; Ur.broj: 511-01-208-19-3 i klasa: UP/I-214-02/19-02/628; Ur.broj: 511-01-208-19-3 ) kojim ovlašćuje VIK-HR d.o.o. za obavljanje poslova iz područja zaštite od požara -ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara i to:

  1. uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara
  2. sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para.

Ovim ovlaštenjima VIK-HR d.o.o. je usigurao još kvaliteniju i potpuniju uslugu svojim kupcima.