Održan 1. seminar Interni auditor ISU

25.04.2017. održan je seminar "Interni auditor integriranog sustava upravljanja prema HRN EN 9001:2015 i HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i TKP".
Održan 1. seminar Interni auditor ISU

Seminar je namijenjen izobrazbi auditora za sustave upravljanja u laboratorijima, organizacijama koje se bave ispitivanjima, proizvođače s kontrolom tvorničke proizvodnje i slične sustave upravljanja.

Poseban je po tome što obrađuje temu prosudbe integriranog sustava za organizacije koje se bave određenim ispitivanjima te je jedinstven na tržištu.

Ozračje i povratne informacije sa seminara su bili odlični.

Dijelić atmosfere sa seminara: