Certifikacija proizvoda

Certifikacija građevnih proizvoda

Prva akreditacija  za certifikaciju građevnih proizvoda prema normi HRN EN 45011:1998  od strane Hrvatske akreditacijske postigunta je 2009. godine, a iste je godine VIK-HR d.o.o. i ovlašten od MZOPUG za poslove ocjene sukladnosti.

VIK-HR d.o.o., VIKcert - C1 trajno se prilagođava zahtjevima tržišta i propisa.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, VIK-HR d.o.o. postaje i Prijavljeno tijelo (Notified body) br. 2486 pri Europskoj komisiji u usklađenom području te održava status pri MGIPU - Odobreno tijelo br. 10/09 za neusklađeno područje ocjene i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda. 2015. godine, akreditira se prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013. te stalno proširuje opseg svojih usluga.


OPSEG USLUGA


USKLAĐENO PODRUČJE

Usklađeno područje građevnih proizvoda na razini Europske unije uređeno je UREDBOM (EU) br. 305/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2011. godine koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ. Građevni proizvodi se označavaju „CE“ oznakom, a isprave o stalnosti svojstava vrijede u svim članicama Europske unije:

 1. Agregati za beton EN 12620:2002+A1:2008 (HRN EN 12620:2008) - sustav 2+
 2. Predgotovljeni  betonski proizvodi - nosači  za  stropne sustave sastavljene  od  nosača  i  ispuna - Nosači EN 15037-1:2008 ( EN 15037-1:2008), tzv. "FERT-GRDICE" - sustav 2+
 3. Konstrukcijski metalni proizvodi i pomoćni dijelovi – ČELIČNE I ALUMINIJSKE  KONSTRUKCIJE PREMA  EN 1090-1:2009+A1:2011 (HRN EN 1090-1:2012) - sustav 2+

NEUSKLAĐENO PODRUČJE

Neusklađeno područje građevnih proizvoda je ono u kojem se na građevne proizvode primjenjuju nacionalna pravila (sukladno Zakonu o građevnim proizvodima, "Narodne novine", broj 76/13., 30/14., 130/17 i 32/19) i u kojem se građevni proizvodi ne označavaju „CE“ oznakom. 

 1. Beton, HRN EN 206:2016 (EN 206:2016) - sustav 2+
 2. Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom,odvodnju i kanalizaciju, HRN EN 12201-1:2011(EN 12201-1:2011), HRN EN 12201-2:2011 (EN 12201-2:2011), HRN EN 12201-2:2013 (EN 12201-2:2011+A1:2013), HRN EN 12201-3:2012 (EN 12201-3:2011 +A1:2012) - sustav 1+ .
 3. Čelik za armiranje betona - zavrljivi čelik za armiranje, HRN EN 10080:2012 (EN 10080:2005); 
  • ​​​HRN 1130-1:2008 - čelik razreda A
  • HRN 1130-2:2008 - čelik razreda B
  • HRN 1130-3:2008 - čelik razreda C
  • HRN 1130-4:2008 - zavarene mreže
  • HRN 1130-5:2008 - rešetkasti nosači
  • ​​sustav 1+
 4. Čelik za prednapinjanje betona, nkHRN EN 10138-1 (FprEN 10138-1)
  • ​​nHRN EN 10138-2 - žica 
  • nHRN EN 10138-3 - uže 
  • nHRN EN 10138-4 - šipka 
  • sustav 1+

  

Cjelokupan postupak certifikacije u je sastavljen iz slijedećih koraka:

 • prijava, dostava dokumentacije (2+, 1+,1),
 • ocjenjivanje svojstava proizvoda na temelju ispitivanja, proračuna ili tabličnih vrijednosti (1+,1),
 • početni pregled proizvodnje i kontrole tvorničke proizvodnje (2+, 1+,1) ,
 • izdavanje certifikata o stalnosti svojstava (1+,1) ili certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje (2+),
 • održavanje certifikata, koji uključuje i sankcije, ukoliko se u utvrde nesukladnosti i ispitivanje uzoraka iz proizvodnje te kontinuirani nadzor, vrednovanje i ocjena kontorle tvorničke proizvodnje (2+, 1+,1),
 • uzimanje slučajnih uzoraka (1+).

Potencijalni naručitelji mogu zatražiti i dobiti sve potrebne informacije u svezi s postupkom certifikacije telefonom, faxom, elektronskom poštom i/ili informativnim razgovorom (Kontakt).


POPIS CERTIFIKATA možete pogledati ovdje.