HZN - Hrvatski zavod za norme

Stručnjaci naše Organizacije sudjeluju u radu više tehničkih odbora pri Hrvatskom zavodu za norme, čime pridonose razvoju tehnologije, znanja i struke.

Više o normizaciji na stanicama Hrvatskog zavoda za norme.

HZN/TO 556 Osobna zaštitna oprema

U tehničkom odboru pripremaju se norme za sve vrste osobne zaštitne opreme, kao što su:

 • zaštitne kacige
 • osobna zaštitna sredstva za zaštitu očiju
 • osobna zaštitna sredstva za zaštitu sluha
 • zaštitna obuća i štitnici za noge
 • osobna zaštitna sredstva za zaštitu od pada, sigurnosni pojasevi i pribor.
 • djelatnost tehničkog odbora je i određivanje nazivlja i utvrđivanje metoda ispitivanja.

HZN/TO 176 Upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete

Područje rada:

Priprema norma u području temeljnog upravljanja kvalitetom, uključujući sustave kvalitete, osiguravanje kvalitete i temeljnih tehnologija za podršku, kao i norme koje pružaju smjernice za odabir i primjenu tih norma.

HZN/TO Z2 Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija

Područje rada:

 • Proučavanje načina ocjenjivanja sukladnosti proizvoda, postupaka, usluga i sustava upravljanja prema odgovarajućim normama ili drugim tehničkim specifikacijama.
 • Priprema uputa i norma koje se odnose na postupke ispitivanja, pregleda i potvrđivanja proizvoda, postupaka i usluga, i ocjenjivanja sustava upravljanja, ispitnih laboratorija, inspekcijskih tijela, certifikacijskih tijela, tijela za akreditaciju i njihovog djelovanja.
 • Promicanje uzajamnog priznavanja i prihvaćanja nacionalnih i regionalnih sustava ocjenjivanja sukladnosti i odgovarajuća uporaba norma za ispitivanje, potvrđivanje, ocjenjivanje i srodne namjene.

Tehnički odbor HZN/TO E44

 • Priprema norma u području primjene elektrotehničke opreme i sustava za radno neprenosive strojeve (uključujući skupinu pogonskih strojeva) i pokretnu opremu (instalacija od izvora napajanja do priključka stroja).
 • Normiranje sučelja između upravljačke i elektrotehničke opreme
 • Normiranje elektrotehničke opreme i sustava radi zaštite osoba od strojne opasnosti.

HZN/TO E64 Električne intalacije i zaštita od električnog udara

Priprema norma:

 • koje se odnose na zaštitu od električnog udara koji mogu biti izazvani od opreme, instalacija i sustava bez obzira na napon
 • za konstrukciju, stavljanje u pogon i provjeru svih vrsta električnih instalacija na opskrbnom naponu iznad 1 kV izmjenične struje, osim na instalacijama koje obuhvaćaju odbori TO E9, TO E18, TO E44, TO E71, TO E97
 • u suradnji s odborom TO E99, koje se odnose na dodatne zahtjeve odbora TO E99 za konstrukciju, puštanje u pogon i provjeru električnih instalacija zgrada iznad 1 kV do 35 kV.

Predmet ovih norma treba biti:

 • postaviti zahtjeve za instalaciju i zajednički rad električne opreme
 • postaviti osnovne zahtjeve za zaštitu od drugih opasnosti koje se mogu pojaviti kod uporabe električne energije
 • da daju opće upute onima koji mogu imati takve zahtjeve
 • omogućavanje međunarodne razmjene koja može biti ometana različitim nacionalnim propisima.

Ove norme ne pokrivaju pojedinačno električnu opremu već samo u sklopu odabiranja za uporabu.
Horizontalna sigurnosna funkcija: Zaštita od električnog udara

HZN/TO 71 Beton

Normiranje betona, armiranoga betona i prednapetoga betona te agregata obuhvaća:

 • tehnologiju betona
 • projektiranje i izvedbu betonskih, armiranobetonskih i prednapetih konstrukcija s ciljem da se osigura postupan razvoj kakvoće i smanjenja cijene
 • definicije i nazive vezane za postupke ispitivanja kako bi se olakšala međunarodna razmjena istraživačkog rada
 • zahtjeve s obzirom na kriterije prihvaćanja
 • zahtjeve za građevne materijale
 • zahtjeve za izvedbu svježega i očvsloga betona, zahtjeve za proizvodnju, prijevoz, ugradbu, zbijanje i njegu svježega betona

HZN/TO 535 Agregati

Normiranje u području prirodnih i sintetičkih agregata obuhvaća:

 • zahtjeve za svojstva agregata
 • metode ispitivanja.

HZN/TO 553 Predgotovljeni proizvodi

Normiranje predgotovljenih proizvoda uključuje:

 • cementne proizvode ojačane vlaknima
 • postupke ispitivanja raznih vlakana, primjerene njihovoj uporabi u proizvodima od cementa ojačana vlaknima
 • proizvode od kalcijeva silikata koji bitno sadrže neorganska hidraulična veziva i razna vlakna
 • keramičke pločice za opću uporabu za pokrivanje podova i oblaganje zidova
 • male elemente za popločavanje i rubne kamene
 • pribor izrađen od gline, betona i drugih materijala koji se upotrebljavaju za prekrivanje staza i drugih popločenih površina
 • gotove betonske proizvode (obične, prednapete, armirane ili spregnute s čelikom)
 • sanitarne uređaje bez obzira na materijal od kojeg su izrađeni, njihova fizikalna i higijenska svojstva
 • mjere i dopuštena odstupanja
 • nazivlje
 • specifikacije i metode ispitivanja
 • zahtjeve za prihvaćanje i primjenu
 • svojstva s obzirom na prijevoz, montažu i spajanja
 • konstrukcijske aspekte.

HZN/TO 138 Plastične cijevi, spojnice i ventili za prijenos tekućina

 • Priprema norma za cijevi, spojnice, prirubnice, ventile i pomoćnu opremu za prijenos tekućina, izrađene od svih tipova plastičnih materijala uključujući sve tipove ojačanih plastika te metalne spojnice i plastomerne brtve koje se upotrebljavaju za plastične cijevi.
 • Priprema norma uključuje dimenzije i dopuštena odstupanja zahtjeve za kemijska, mehanička i fizička svojstva i odgovarajuće metode ispitivanja zahtjeve i metode ispitivanja za druga svojstva bitna za posebne primjene temperaturu i razine tlaka.

HZN/TO 525 Hidroizlacijski materijali i proizvodi za pokrivanje krovova

Normiranje u području hidroizolacijskijh materijala obuhvaća:

 • proizvode za pokrivanje krovova s preklopnim postavljanjem
 • proizvode za oblaganje zidova
 • savitljive hidroizolacijske trake
 • asfaltni mastiks za hidroizolaciju
 • opće i posebne zahtjeve i metode ispitivanja
 • specifikacije za izolacijske materijale i proizvode.