VIK-HR je prijavljeno tijelo (Notified Body) za građevne proizvode

04.07.2013. Europska komisija objavila je da je VIK-HR d.o.o. prijavljeno tijelo (Notified Body) br. 2486 za obavljanje zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011.
VIK-HR je prijavljeno tijelo (Notified Body) za građevne proizvode

VIK-HR d.o.o. je prijavljen je kao tijelo za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje (sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 2+) za:

1. Predgotovljeni proizvodi od običnog/laganog/porastog betona (1/1):

-Predgotovljeni proizvodi od običnog/laganog/porastog betona (za konstrukcijsku uporabu)

EN 15037-1:2008 - Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) --1. dio: Nosači

Precast normal/ lightweight/ autoclaved aerated concrete products (1/1):
- Precast normal/ lightweight/autoclaved aerated concrete products (for structural use )
EN 15037-1:2008 - Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams

2. Agregati za uporabu s visokim sigurnosnim zahtjevima (2/2):
- Agregati i punila za beton, mort i mort za injektiranje (u zgradama, cestama i ostalim radovima u niskogradnji)
EN 12620:2002+A1:2008 - Agregati za beton

Aggregates for uses with high safety requirements (2/2) :
- Aggregates and fillers for concrete, mortar and grout (in buildings, roads and other civil engineering)
EN 12620:2002+A1:2008 - Aggregates for concrete