Međulaboratorijska usporedba beton 2012

Dana 03.07.2012. VIKlab je sudjelovao na međulaboratorijskoj usporedbi za područje ispitivanja betona, u organizaciji Laboratorij za materijale Građevinskog fakulteta u Zagrebu.
Međulaboratorijska usporedba beton 2012

VIKlab je sudjelovao u slijedećim metodama: HRN EN 12350-1:2009 – Ispitivanje svježeg betona – 1. Dio: Uzorkovanje; HRN EN 12350-2:2009 – Ispitivanje svježeg betona – 2. Dio: Ispitivanje slijeganjem; HRN EN 12390-3:2009 – Ispitivanje očvrsnuloga betona – 3. Dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka.