Članak u knjizi radova, CROLAB

18-20. listopada 2007. godine, u Cavtatu je održano 2. međunarodno savjetovanje KOMPETENTNOST LABORATORIJA - NOVI PRISTUP, u organizaciji CROLAB-a, udruge hrvatskih laboratorija. Na skupu smo predstavili integrirani sustav upravljanja u tvrtki te tako pokušali doprinjeti razvoju sustava upravljanja i u hrvatskim laboratorijima.

Rad je objavljen i u knjizi radova:

Špacir, V., Špacir, J., (2007) Iskustva laboratorija VIKlab pri uvođenju integriranog sustava upravljanja kvalitetom// Kompetentnost laboratorija 2007- novi pristup, Knjiga radova/ Zagreb, 107-113 (ISBN: 978-953-7329-0).

SAŽETAK:

Osnovni cilj ovoga rada je prikazati integrirani sustav upravljanja kvalitetom u ispitnom laboratoriju VIKlab, koji djeluje unutar složenog sustava tvrtke VIK-HR d.o.o.

Sustav upravljanja kvalitetom u ispitnom laboratoriju ustrojen je sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Za laboratorij u sastavu tvrtke koja upravlja kvalitetom prema više različitih normi sustava upravljanja za ispitivanje, nadzor i certifikaciju, svaki se sustav mora posebno ustrojiti i jasno odvojiti. Međutim, kako se sve te tri djelatnosti obavljaju unutar iste tvrtke i kao dio iste tvrtke, nužno ih je objediniti, u opsegu u kojem je to primjenjivo, kako bi se sačuvala cjelovitost upravljanja tvrtkom. Najbolji način je ustrojiti upravljanje tvrtkom prema HRN ISO 9001, čiji su zahtjevi i načela srodna normama HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020, i HRN EN 45011, primjenjivim za specifičnu djelatnost koja se obavlja u odvojenim sustavima (sektorima).

Izrađuje se Poslovnik za cijelu tvrtku s općim procedurama primjenjivim u cijeloj tvrtki, a za laboratorij i druge sektore se izrađuju Priručnici sektora gdje su opisani specifični zahtjevi primjenjive norme. Opisanim načinom bitno se smanjuje broj dokumenata te se izbjegava njihovo udvostručavanje.

Prikazani integrirani sustav upravljanja kvalitetom objedinjuje zahtjeve više normi i postiže znatne uštede vremena i materijalnih sredstava te bitno pojednostavljuje upravljanje cjelokupnim sustavom upravljanja u tvrtki.